پله گرد مناسب برای هر مکان

پله گرد مناسب برای هر مکان

پله گرد مناسب برای هر مکان برای طراحی پله مناسب ارتفاع پله باید به اندازه ای باشد که افراد را از بالا رفتن از پله گرد خسته نکند ،مثالا برای طراحی پله با ارتفاع بین طبقه  430 سانتیمتر ببهتر است از 23 پله و هر کدام به ارتفاع 18.6 سانتیمتر باشد     البته این […]

ادامه مطلب

فرق پله گرد با پله پیچ

فرق پله گرد با پله پیچ

فرق پله گرد با پله پیچ در حقیقت خیلی ها فکر میکنند که پله گرد همان پله پیچ است و برعکس ، حتی در بین متخصصین این حوزه هم اینطور به نظر می رسد در ادامه میخواهیم توضیحات کوتاهی در مورد این دو واژه بدهیم. پله پیچ برای پله های حول لوله استفاده می کنن […]

ادامه مطلب

پله گرد حول لوله با نوار محیطی یا پله گرد مارپیچ

پله گرد حول لوله با نوار محیطی یا پله گرد مارپیچ

پله گرد حول لوله محدودیت ابعاد : شعاع خارجی پله نباید از ۷۵ سانتی متر کمتر شود وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۶۵ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۹۵ سانتی متر و عرض پله ۹۰ سانتی متر) مصالح : لوله به قطر ۹۰ میلیمتر و ورق ۴ میلیمتر جهت ورق جانبی و سه عدد پروفیل […]

ادامه مطلب

پله گرد محور مرکزی برش خورده

پله گرد محور مرکزی برش خورده

پله گرد محور مرکزی برش خورده محدودیت ابعاد : شعاع خارجی پله نباید از ۹۵ سانتی متر کمتر شود وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۹۵ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۱۱۵ سانتی متر و عرض پله ۱۰۰ سانتی متر) مصالح : لوله به ضخامت ۸ میلیمتر و ورق ۴ میلیمتر جهت ورق جانبی و پروفیل […]

ادامه مطلب

پله گرد تک محور کنسولی

پله گرد تک محور کنسولی

پله گرد تک محور کنسولی محدودیت ابعاد : شعاع خارجی پله نباید از ۷۰ سانتی متر کمتر شود، عرض پله بهتر است از ۸۵ سانتی متر بیشتر نشود وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۹۰ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۱۵۰ سانتی متر و عرض پله ۸۵ سانتی متر) مصالح : ورقهای ۴ و ۸ میلیمتر جهت […]

ادامه مطلب

پله گرد زیرمحور یا محور میانی

پله گرد زیرمحور یا محور میانی

  پله گرد زیرمحور یا محور میانی محدودیت ابعاد : شعاع داخلی محور پله نباید از ۸۵ سانتی متر کمتر شود وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۱۵ کیلوگرم (برای پله ای با شعاع خارجی ۲۵۰ سانتی متر و عرض پله ۱۰۰ سانتی متر) مصالح : ورقهای ۶ میلیمتر جهت ورقهای جانبی و ورق ۴ میلیمتر جهت درپوش […]

ادامه مطلب

پله گرد دو محور باکس

پله گرد دو محور باکس

پله گرد دو محور باکس کاربرد : پله های با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد تجاری و یا کاربرد مسکونی برای یک ساختمان بزرگ محدودیت ابعاد : شعاع داخلی پله بهتر است از ۵۵ سانتی متر کمتر نشود (در غیر این صورت نیاز به هماهنگی می باشد) وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۴۰ […]

ادامه مطلب

پله گرد دو محور ورقی

پله گرد دو محور ورقی

پله گرد دو محور ورقی کاربرد : پله های با شعاع زیاد و عموماً با کاربرد مسکونی، این پله یک پله اقتصادی می باشد محدودیت ابعاد : شعاع داخلی پله بهتر است از ۵۵ سانتی متر کمتر نشود (در غیر این صورت نیاز به هماهنگی می باشد) وزن تقریبی هر متر ارتفاع : ۱۰۰ کیلوگرم […]

ادامه مطلب